PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 25 (1032)  z dnia  1.09.2019
pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.

Biała lista podatników VAT - już od 1 września 2019 r.

str. 4   
2.

Podatek od przychodów z budynków wybudowanych na cudzym gruncie - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa

str. 5   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.

Zmiany w VAT - opublikowane

str. 6   
2.

Opublikowano kolejne ważne zmiany dla firm

str. 7   
3.

Planowane zmiany w CIT w zakresie przekazywania zeznań podatkowych oraz sprawozdań finansowych

str. 11   
4.

Opublikowano zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

str. 12   
5.

Kasy rejestrujące w postaci oprogramowania - od 1 stycznia 2020 r.

str. 13   
6.

Opublikowano poprawione wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych (TPR)

str. 13   
7.

Ogłoszono stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych na 2020 r.

str. 13   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.

Prywatny samochód wspólnika wykorzystywany na potrzeby spółki osobowej - wybrane zagadnienia

str. 14   
1.1.

Odliczanie VAT od wydatków związanych z używaniem prywatnego samochodu osobowego wspólnika

str. 14  
1.2.

Samochody osobowe wspólników a PIT

str. 15  
1.3.

Używanie prywatnego samochodu wspólnika na potrzeby spółki osobowej a PCC

str. 19  
2.

Skan faktury - rozliczenie podatkowe i bilansowe

str. 19   
2.1.

Możliwość odliczenia VAT ze skanu faktury

str. 20  
2.2.

Wydatek udokumentowany skanem faktury a koszty podatkowe nabywcy

str. 22  
2.3.

Skan faktury jako dowód księgowy

str. 23  
IV.

PODATEK VAT

1.

Limit podmiotowego zwolnienia z VAT, gdy sprzedaż opodatkowana jest na zasadzie marży - wyrok TSUE

str. 24   
2.

Ewidencjonowanie w kasie fiskalnej sprzedaży towaru przez internet - interpretacja KIS

str. 25   
3.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

3.1.

Zwrot VAT na rachunek bankowy w terminie przyspieszonym - nowe zasady od 1 września 2019 r.

str. 28  
3.2.

Czy jedną fakturę można wykazać w JPK_VAT w ramach dwóch zapisów?

str. 29  
3.3.

Obowiązkowy MPP - nowe zasady fakturowania

str. 31  
3.4.

Usługi marketingowe - data powstania obowiązku podatkowego i termin wystawienia faktury

str. 32  
3.5.

Sprzedaż nieruchomości, na którą poczyniono nakłady - stawka VAT

str. 33  
3.6.

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania bonów podarunkowych i kart przedpłaconych na rzecz pracowników

str. 35  
3.7.

Sprzedaż kosmetyków a podmiotowe zwolnienie z VAT

str. 36  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.

Wydatki poniesione w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego a koszty podatkowe - interpretacja KIS

str. 37   
2.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

2.1.

Brak zapłaty zobowiązania - nowe regulacje w CIT/PIT w 2020 r.

str. 39  
2.2.

Wydatki związane z podróżą służbową członka zarządu a koszty uzyskania przychodów

str. 40  
2.3.

Spółka z o.o. i spółka komandytowa jako podmioty powiązane dla celów podatku dochodowego

str. 42  
2.4.

Limit przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT w 2020 r.

str. 43  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.

Czy wydatki na najem mieszkania przez przedsiębiorcę mogą stanowić koszty podatkowe? - interpretacja KIS

str. 45   
2.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

2.1.

Zwolnienie z PIT przychodów osób młodych - wybrane problemy

str. 46  
2.2.

Zgłoszenie przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej

str. 49  
2.3.

Ustalenie zaliczki na podatek wspólnika dwóch spółek cywilnych

str. 51  
2.4.

Moment powstania przychodu ze sprzedaży towarów refundowanych

str. 53  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.

Amortyzacja środka trwałego wprowadzonego do kolejnej działalności gospodarczej - interpretacja KIS

str. 54   
2.

Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny może dotyczyć wartości niematerialnej i prawnej?

str. 56   
3.

Kolektory słoneczne - ulepszenie budynku, czy odrębny środek trwały?

str. 57   
VIII.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.

Zakończenie trwania ulgi na start i prawo przedsiębiorcy do małego ZUS

str. 58   
2.

Składki ZUS od odszkodowania za zakaz konkurencji dla członka zarządu

str. 60   
IX.

PRAWO PRACY

1.

Nadgodziny w ruchomym rozkładzie czasu pracy

str. 61   
2.

Czy na wniosek ciężarnej pracownicy pracodawca musi odsunąć ją od pracy przy monitorze?

str. 62   
3.

Soki lub napoje witaminizowane dla pracowników biurowych w czasie upałów

str. 64   
X.

RACHUNKOWOŚĆ

1.

Dopłaty wniesione w celu pokrycia straty bilansowej za 2018 r.

str. 65   
1.1.

Wniesienie dopłat w przepisach K.s.h.

str. 65  
1.2.

Ujęcie otrzymanej dopłaty w księgach rachunkowych

str. 66  
1.3.

Otrzymanie dopłat - skutki w podatku dochodowym

str. 67  
1.4.

Poniesienie straty a obowiązki zarządu

str. 67  
2.

Regulowanie firmowych zobowiązań kartą płatniczą - ujęcie księgowe

str. 67   
3.

Korekta sprzedaży dokonanej w związku ze zwrotem towaru

str. 69   
3.1.

Korekta sprzedaży - rozliczenie podatkowe

str. 69  
3.2.

Korekta przychodu i kosztu w myśl przepisów bilansowych

str. 69  
3.3.

Ewidencja księgowa rozliczenia zwrotu towarów

str. 70  
4.

Brak zmiany firm audytorskich i biegłych rewidentów a ważność badania sprawozdania finansowego

str. 71   
5.

Prowadzenie biura rachunkowego w ramach działalności nierejestrowej

str. 74   
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60