PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 7 (1014)  z dnia  1.03.2019
pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.

E-PIT już dostępny na Portalu Podatkowym - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

str. 4   
2.

Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa

2.1.

Ujmowanie w PKPiR wydatków z tytułu używania w działalności prywatnego samochodu przedsiębiorcy

str. 6  
2.2.

Spółki osobowe i cywilne a obowiązek przekazania sprawozdania finansowego do Szefa KAS

str. 7  
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.

Zmiany w PIT związane z wprowadzeniem rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

str. 8   
2.

Zmiana stawki akcyzy na energię elektryczną - sposób rozliczenia na przełomie roku

str. 9   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.

Wstępna opłata leasingowa na przełomie lat - podatki i ewidencja księgowa

str. 10   
1.1.

Odliczenie VAT od wstępnej opłaty leasingowej

str. 10  
1.2.

Ujęcie wstępnej opłaty leasingowej w kosztach podatkowych leasingobiorcy

str. 11  
1.3.

Ewidencja księgowa wstępnej opłaty leasingowej

str. 14  
2.

Niesłusznie wystawiona faktura - skutki podatkowe i ewidencja księgowa

str. 16   
2.1.

Faktura niedokumentująca zdarzenia gospodarczego - rozliczenie dla celów VAT

str. 16  
2.2.

Rozliczenie niesłusznie wystawionej faktury dla celów podatku dochodowego

str. 19  
2.3.

Błędna faktura w księgach rachunkowych sprzedawcy

str. 20  
IV.

PODATEK VAT

1.

Ustalenie kwoty nabycia w przypadku sprzedaży samochodu w ramach procedury VAT marża - interpretacja KIS

str. 21   
2.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

2.1.

Nabycie towaru wraz z montażem od kontrahenta z UE - rozliczenie dla celów VAT, ujęcie w deklaracji i JPK_VAT

str. 23  
2.2.

Rozliczenie faktury korygującej otrzymanej po sprzedaży samochodu

str. 25  
2.3.

Przekształcenie działalności osoby fizycznej w spółkę kapitałową - skutki w VAT

str. 26  
2.4.

Odliczanie VAT od wydatków na samochód specjalny

str. 28  
2.5.

Wymiana okien na rzecz spółdzielni mieszkaniowej - mechanizm odwrotnego obciążenia

str. 30  
2.6.

Przenoszenie kosztów pracowniczych na rzecz kontrahenta z UE - sposób dokumentowania

str. 32  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.

Brak zwrotu przez sprzedawcę należności za oddane mu towary a CIT - interpretacja KIS

str. 33   
2.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

2.1.

Rozliczenie dla celów CIT kosztów używania samochodu osobowego wykupionego z leasingu operacyjnego

str. 35  
2.2.

Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów opłaty recyklingowej związanej ze sprzedażą toreb foliowych

str. 37  
2.3.

Jak podatkowo rozliczyć sprzedaż prototypu?

str. 39  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.

Przekazanie przedsiębiorstwa w darowiźnie i jego likwidacja a PIT - interpretacja KIS

str. 42   
2.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

2.1.

Opodatkowanie najmu prywatnego stawką ryczałtu w wysokości 8,5% w 2019 r.

str. 45  
2.2.

Nagrody otrzymane przez spółkę jawną w ramach sprzedaży premiowej

str. 45  
2.3.

Czy mąż i żona dokonujący między sobą transakcji są podmiotami powiązanymi?

str. 47  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.

Rozliczenie kosztów remontów w czasie dla celów rachunkowych nie przesądza o ich podatkowej kwalifikacji - interpretacja KIS

str. 48   
2.

Samochody osobowe stanowiące środki trwałe oraz leasingowane w kosztach firmy

str. 50   
3.

Koszt wytworzenia a opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

str. 52   
VIII.

PORADY DLA FIRM

1.

Opłata za "deszczówkę"

str. 54   
2.

Karta przekazania odpadu przy zakupie akumulatora

str. 55   
IX.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.

Składki na FP i FGŚP za pracownika wykonującego umowę zlecenia

str. 56   
2.

Kwota odszkodowania dla pracownika z tytułu rozwiązania umowy o pracę bez składek ZUS

str. 57   
3.

Podstawa wymiaru zasiłku po zmianie jego rodzaju

str. 58   
X.

PRAWO PRACY

1.

Wpływ świadczenia 500+ oraz dochodu z umowy o dzieło na dofinansowanie z ZFŚS

str. 60   
2.

Niewypłacone wynagrodzenia oraz świadectwo pracy w przypadku zgonu pracownika

str. 61   
3.

Korzystanie z urlopu przez pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

str. 63   
XI.

RACHUNKOWOŚĆ

1.

Wycena rozrachunków wyrażonych w walucie obcej dokonana na dzień bilansowy 2018 r.

str. 64   
1.1.

Ustalenie różnic kursowych od rozrachunków na dzień bilansowy

str. 65  
1.2.

Zaewidencjonowanie różnic kursowych od rozrachunków

str. 65  
2.

Duplikat faktury dotyczący towarów rozliczonych jako nadwyżki inwentaryzacyjne

str. 68   
3.

Zaliczka nieudokumentowana fakturą

str. 70   
4.

Ujęcie w kosztach faktury dotyczącej poprzedniego roku w przypadku rozpoczęcia prowadzenia ksiąg rachunkowych

str. 71   
5.

Plan kont państwowej osoby prawnej

str. 73   
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60