PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 7 (942)  z dnia  1.03.2017
pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące limitu płatności gotówkowych

str. 4   
1.1.

Definicje pojęć "transakcja" i "jednorazowa wartość transakcji" - odpowiedź na interpelację poselską

str. 4  
1.2.

Transakcje przekraczające 15.000 zł dokonywane z podmiotem zagranicznym - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

str. 5  
2.

Komunikaty Ministerstwa Finansów dotyczące JPK_VAT

str. 6   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.

Sejm uchwalił ustawę o systemie monitorowania przewozu towarów

str. 7   
2.

Zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnych

str. 8   
3.

Opublikowano rozporządzenie określające wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym

str. 9   
4.

Opublikowano rozporządzenie określające właściwość organów KAS

str. 9   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.

Opłaty za parkingi/autostrady w podróży służbowej - rozliczenie podatkowe, ZUS i ewidencja księgowa

str. 10   
1.1.

Obowiązek zwrotu pracownikom opłat za parkingi/autostrady

str. 10  
1.2.

Zwrot opłaty za parking/autostradę a przychód pracownika i składki ZUS

str. 11  
1.3.

Prawo do odliczania VAT od opłat za autostrady/parkingi

str. 12  
1.4.

Opłata za parkingi/przejazdy autostradą a koszty uzyskania przychodów pracodawcy

str. 13  
1.5.

Ujęcie opłat za parkingi/przejazdy autostradą w księgach rachunkowych pracodawcy

str. 14  
2.

Wniesienie aportu do spółki z o.o. w 2017 r. - podatki i ewidencja księgowa u wnoszącego aport

str. 14   
2.1.

Wniesienie aportu a VAT należny

str. 14  
2.2.

Przychód i koszt podatkowy z tytułu wniesienia aportu do spółki z o.o.

str. 16  
2.3.

Ewidencja księgowa wniesienia aportu/objęcia udziałów w spółce z o.o.

str. 18  
IV.

PODATEK VAT

1.

Stawka VAT dla opłaty pobieranej za wydłużenie okresu spłaty pożyczki - interpretacja zmieniająca

str. 19   
2.

TSUE rozstrzygnie, czy zaliczki otrzymane na poczet usługi turystyki są opodatkowane VAT

str. 21   
3.

Dodatkowe oznaczenia faktury - zasady stosowania

str. 23   
4.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

4.1.

Prawo do podmiotowego zwolnienia z VAT w 2017 r.

str. 25  
4.2.

Sprzedaż wysyłkowa a zwolnienie z kasy rejestrującej w 2017 r.

str. 26  
4.3.

Odliczenie VAT od hurtowego zakupu paliwa

str. 27  
4.4.

Stawka VAT w przypadku refakturowania usług

str. 29  
4.5.

Rozliczenie importu usług, gdy na fakturze nie ma NIP-UE nabywcy

str. 30  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.

Ujęcie w kosztach podatkowych premii rocznej dla pracowników - interpretacja indywidualna

str. 31   
2.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

2.1.

Rozliczenie ubezpieczonej należności na gruncie CIT

str. 33  
2.2.

Wstępna opłata leasingowa uregulowana w formie kompensaty a koszty podatkowe

str. 35  
2.3.

Zakup lokalu w drodze licytacji komorniczej

str. 37  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.

Odliczenia od dochodu za 2016 r. - broszury Ministerstwa Finansów

str. 38   
2.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

2.1.

Wynajem lokalu użytkowego - forma opodatkowania

str. 41  
2.2.

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o.

str. 42  
2.3.

Opodatkowanie wynagrodzeń nierezydenta świadczącego pracę za granicą

str. 43  
3.

Relacja z dyżuru telefonicznego

3.1.

Praca wykonywana za granicą a prawo do ulgi prorodzinnej

str. 45  
3.2.

Zysk bilansowy wypłacony wspólnikom spółki jawnej

str. 46  
3.3.

Składki zdrowotne zapłacone za granicą a wysokość ich odliczenia od podatku

str. 46  
3.4.

Złożenie przez pracownika PIT-2 w 2017 r.

str. 47  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.

Połączenie użytkowanych oraz nowych urządzeń w jeden środek trwały - interpretacja organu podatkowego

str. 48   
2.

Korekta wartości początkowej środka trwałego

str. 49   
3.

Wzrost cen rynkowych a wartość początkowa budynku

str. 51   
4.

Rozliczenie nakładów na uatrakcyjnienie gruntu

str. 52   
VIII.

PORADY DLA FIRM

1.

Faktury wystawiane do paragonów a JPK_VAT (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

str. 53   
2.

Status przedsiębiorcy dla celów JPK w pytaniach Czytelników

str. 54   
IX.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.

Zaświadczenia z ZUS bez wniosku osoby ubiegającej się o ich wydanie - komunikat ZUS z dnia 15 lutego 2017 r.

str. 56   
2.

Składka na FEP należna za niepełny miesiąc wykonywania tzw. pracy szczególnej

str. 56   
3.

Ulgi w opłacaniu składek na FP po przejęciu pracodawcy

str. 58   
4.

Zasiłek chorobowy, gdy pracownik w czasie choroby przebywa poza miejscem zamieszkania

str. 59   
X.

PRAWO PRACY

1.

Prowadzenie ewidencji przez zleceniobiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

str. 60   
2.

Jak ustalić czas pracy i wysokość wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca?

str. 61   
3.

Zmniejszenie stopnia niepełnosprawności a prawo do urlopu dodatkowego

str. 63   
XI.

RACHUNKOWOŚĆ

1.

Wycena bilansowa materiałów, towarów i produktów gotowych

str. 64   
2.

Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych za 2016 r.

str. 67   
3.

Rachunek zysków i strat przewidziany dla jednostki mikro

str. 71   
4.

Czy spółka komandytowa musi prowadzić księgi rachunkowe?

str. 72   
5.

Oddział spółki jawnej a jego rachunkowość

str. 73   
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60