PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 7 (978)  z dnia  1.03.2018
pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.

Podatnik zawieszający działalność a rejestr VAT - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

str. 4   
2.

Komunikaty Ministerstwa Finansów

2.1.

Podatnicy VAT powinni fakturować obrót nową elektroniką

str. 5  
2.2.

MF wyjaśniło w jaki sposób taksówkarze mają wypełniać JPK_VAT

str. 6  
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.

Opublikowano ustawę skracającą okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

str. 7   
2.

Nowe zasady ograniczające amortyzację samochodów elektrycznych

str. 7   
3.

Planowane zmiany w zakresie cen transferowych

str. 8   
4.

Pracownicze Plany Kapitałowe projektem na wyższą emeryturę

str. 9   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.

Dojazdy na posiedzenia organów spółki - rozliczenie podatkowe i składkowe w świetle wyjaśnień MF i ZUS

str. 10   
1.1.

Przychód z tytułu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia organów spółki

str. 10  
1.2.

Zwrot kosztów dojazdów na posiedzenia organów a składki ZUS

str. 11  
1.3.

Koszty uzyskania przychodów

str. 13  
2.

Zaliczka na poczet zakupu od kontrahenta unijnego - podatki i ewidencja księgowa

str. 15   
2.1.

Rozliczenie wpłaconej zaliczki dla celów VAT

str. 15  
2.2.

Wpłacona zaliczka a koszty uzyskania przychodów

str. 18  
2.3.

Ujęcie zaliczki w księgach rachunkowych

str. 20  
IV.

PODATEK VAT

1.

Parkowanie samochodu pod domem pracownika a prawo do pełnego odliczania VAT - kolejny korzystny wyrok NSA

str. 21   
2.

Wyjaśnienia MF w sprawie VAT

2.1.

Czy MF zwolni z VAT opłatę recyklingową od lekkich toreb z tworzywa sztucznego?

str. 23  
2.2.

Wymiana walut przez kantory - ewidencjonowanie w kasie fiskalnej w 2018 r.

str. 24  
3.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

3.1.

Ulga na złe długi w 2018 r.

str. 25  
3.2.

Wystawianie duplikatów faktur

str. 26  
3.3.

Ustalanie podstawy opodatkowania towarów przekazywanych nieodpłatnie

str. 27  
3.4.

Sprzedaż środka trwałego a wskaźnik proporcji

str. 28  
3.5.

Sprzedaż komisowa - rozliczenie VAT

str. 30  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.

Kara umowna z tytułu niedostarczenia/opóźnienia w dostawie towaru - interpretacja KIS

str. 32   
2.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

2.1.

Faktura w dwóch walutach a wysokość kosztu podatkowego

str. 34  
2.2.

Wspólnota mieszkaniowa a obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego

str. 35  
2.3.

Dokumentacja cen transferowych w przypadku konsorcjum

str. 37  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.

Sprzedaż nieruchomości przez wdowę/wdowca a PIT - interpretacja ogólna MF

str. 38   
2.

Skutki podatkowe objęcia udziałów za wkład pieniężny niższy niż wartość rynkowa udziałów - interpretacja KIS

str. 39   
3.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

3.1.

Odliczanie straty poniesionej w zakończonej działalności gospodarczej

str. 41  
3.2.

Usługi biura rachunkowego świadczone na rzecz spółki i wspólnika a koszty uzyskania przychodów

str. 42  
3.3.

Ekwiwalent za pranie odzieży - PIT i składki ZUS

str. 43  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.

Zakup usługi nadzoru inwestorskiego a koszt wytworzenia środków trwałych - interpretacja KIS

str. 45   
2.

Roczna korekta VAT a wartość początkowa środka trwałego

str. 47   
3.

Służebność gruntowa - rozliczenie wydatków na jej ustanowienie

str. 49   
VIII.

PORADY DLA FIRM

1.

Ochrona danych osobowych

str. 50   
1.1.

Jakie podmioty w maju 2018 r. będą musiały powołać inspektora ochrony danych?

str. 50  
1.2.

Czy ABI będzie mógł zostać inspektorem ochrony danych?

str. 52  
2.

Odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące JPK

str. 53   
2.1.

Zbiorcze ujmowanie sprzedaży w JPK_VAT

str. 54  
2.2.

Sprzedaż dla osób prywatnych a JPK_VAT

str. 54  
2.3.

JPK_VAT w przypadku zwrotu towaru

str. 55  
2.4.

Podmiot zobowiązany do przekazania JPK_FA

str. 56  
2.5.

Przekazywanie JPK_FA, gdy faktury wystawiane są ręcznie

str. 56  
IX.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.

Urlop wypoczynkowy w trakcie zwolnienia lekarskiego a składki ZUS

str. 57   
2.

Składka na FGŚP za skierowanego zatrudnionego bezrobotnego

str. 58   
X.

PRAWO PRACY

1.

Zakaz pracy w handlu w niedziele i święta oraz wyjątki od zakazu

str. 59   
2.

Odszkodowanie dla byłego pracownika za nieterminowe wydanie świadectwa pracy

str. 61   
3.

Wypowiedzenie umowy na czas określony pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną

str. 63   
XI.

RACHUNKOWOŚĆ

1.

Skutki bilansowe i podatkowe otrzymania odszkodowania komunikacyjnego

str. 64   
2.

Uproszczenia przy rozliczaniu umów leasingu zawartych w latach ubiegłych

str. 68   
3.

Koszty podróży służbowej a rezygnacja z odliczenia VAT

str. 70   
4.

Wymogi wykształcenia stawiane kandydatom na głównych księgowych

str. 71   
5.

Usługi telekomunikacyjne - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe

str. 74   
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60