PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 5 (461)  z dnia  1.03.2018
pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.

Najciekawsze interpretacje z zakresu PIT i CIT wydane w 2017 r.

str. 4   
1.1.

Firmowe przychody

str. 4  
1.2.

Koszty uzyskania przychodów

str. 5  
1.3.

Kurs waluty stosowany dla celów PIT i CIT

str. 6  
1.4.

Przychody ze stosunku pracy

str. 7  
1.5.

Dochody zagraniczne

str. 8  
1.6.

Podatek u źródła

str. 8  
2.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa

2.1.

Prywatny samochód wspólnika udostępniony spółce osobowej

str. 9  
2.2.

Limit 100 tys. zł dla przychodów z najmu dotyczy łącznie obojga małżonków niezależnie od małżeńskiego ustroju majątkowego

str. 10  
2.3.

Trwają prace nad doprecyzowaniem przepisów dotyczących stosowania przez twórców 50% kosztów uzyskania przychodów

str. 11  
II.

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH

1.

Samochody elektryczne z wyższym limitem odpisów amortyzacyjnych w kosztach podatkowych

str. 12   
2.

Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Etiopią

str. 12   
III.

PIT I CIT 2017 R. - ROZLICZENIE ROCZNE

1.

Rozliczenie dochodów w zeznaniu PIT-36

str. 13   
1.1.

Zastosowanie PIT-36

str. 13  
1.2.

Sposoby opodatkowania

str. 14  
1.3.

Miejsce, termin i sposób złożenia zeznania

str. 15  
1.4.

Dane wykazywane w zeznaniu

str. 15  
1.5.

O czym warto wiedzieć wypełniając zeznanie?

str. 16  
IV.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.

Nagrody z zysku netto wykluczone z kosztów uzyskania przychodów

str. 18   
2.

Transfer środków z rachunku walutowego na rachunek złotowy

str. 19   
3.

Rozliczenie odszkodowania za uszkodzenie pojazdu

str. 20   
3.1.

Powypadkowy koszt naprawy

str. 20  
3.2.

Odszkodowanie jako przychód podatkowy

str. 21  
4.

Wysokość kosztów uzyskania przychodów w przypadku stosowania uproszczeń w księgach rachunkowych

str. 21   
5.

Moment powstania przychodu, gdy kwota należności wpływa na rachunek pełnomocnika

str. 23   
6.

Składki opłacone na rzecz izby gospodarczej

str. 24   
7.

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu jest kosztem uzyskania przychodów - wyrok NSA

str. 26   
8.

Koszty naprawy w ramach gwarancji - interpretacja indywidualna organu podatkowego

str. 27   
V.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.

Korekta informacji PIT-11

str. 28   
2.

Rozliczenie podatkowo-składkowe ekwiwalentu dla pracowników

str. 29   
3.

Z interpretacji indywidualnych organu podatkowego

3.1.

Sfinansowanie zakwaterowania pracownikom i zleceniobiorcom wykonującym pracę na budowach na terenie całego kraju

str. 31  
3.2.

Brak przychodu z udziału w szkoleniach

str. 33  
VI.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.

Rozliczanie w 2018 r. wydatków na ulepszenie środka trwałego w praktyce

str. 34   
1.1.

Środki trwałe oddane do używania przed 1 stycznia 2018 r.

str. 34  
1.2.

Środki trwałe oddane do używania po 31 grudnia 2017 r.

str. 35  
2.

Zakup oprogramowania a wartość niematerialna i prawna

str. 36   
3.

Opłata za uzyskanie zezwolenia na działalność w SSE nie zwiększa wartości początkowej środka trwałego

str. 38   
4.

Błędna klasyfikacja środka trwałego

str. 39   
5.

Prace remontowe i adaptacyjne przeprowadzane w ramach jednej inwestycji - wyrok NSA

str. 40   
VII.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.

Ujęcie kosztów ubezpieczeń majątkowych w podatkowej księdze

str. 41   
1.1.

Znaczenie metody ewidencjonowania kosztów

str. 41  
1.2.

Ograniczenia w ujmowaniu kosztów ubezpieczenia do kosztów uzyskania przychodów

str. 43  
2.

Zakup na raty telefonu komórkowego

str. 44   
2.1.

Amortyzacja telefonu

str. 44  
2.2.

Koszt wyposażenia

str. 45  
3.

Spóźnione faktury od klienta biura rachunkowego

str. 46   
VIII.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.

Pobór podatku od płatności za wynajem środka transportu

str. 49   
1.1.

Wynajem za granicą z podatkiem u źródła

str. 49  
1.2.

Najem od nierezydentów prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład

str. 51  
2.

Certyfikat rezydencji uzyskany po wypłacie należności z tytułu umowy leasingu zawartej z polskim oddziałem zagranicznej firmy

str. 52   
IX.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.

Darowizna na cele krwiodawstwa

str. 54   
2.

Świadczenia wypłacone po rezygnacji z tworzenia ZFŚS bez PIT

str. 56   
3.

Wydatki za pobyt na leczeniu w sanatorium pozwolą zmniejszyć podatek - interpretacja indywidualna organu podatkowego

str. 58   
X.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.

Kwalifikowanie odsetek od obligacji korporacyjnych do źródła przychodów

str. 59   
2.

Dokumentacja cen transferowych - powiązania osobowe

str. 60   
2.1.

Podmioty powiązane

str. 60  
2.2.

Przesłanki powstania obowiązku dokumentacyjnego

str. 61  
2.3.

Kwestia progu "istotności" transakcji

str. 62  
2.4.

Zakres obowiązków dokumentacyjnych

str. 63  
XI.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.

Koszty organizacji imprezy integracyjnej

str. 64   
2.

Odsetki od kredytu konsolidacyjnego w kosztach uzyskania przychodów

str. 64   
3.

Moment ujęcia w kosztach podatkowych składek ZUS od nieterminowo wypłaconych wynagrodzeń

str. 65   
4.

Rozliczenie w kosztach rozmów służbowych z prywatnego telefonu przedsiębiorcy

str. 66   
5.

Samochód w leasingu operacyjnym a obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

str. 66   
6.

Ewidencjonowanie w podatkowej księdze wynagrodzeń z umów zlecenia

str. 67   
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60