PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Poradnik VAT
nr 5 (509)  z dnia  10.03.2020
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.

Problemy z wystawianiem faktur do paragonów zawierających NIP nabywcy

str. 4   
1.

Ogólne zasady wystawiania faktur do sprzedaży paragonowej

str. 4  
2.

Paragon z NIP jako faktura uproszczona

str. 5  
II.

Przechowywanie dowodów potwierdzających weryfikację kontrahenta w białej liście - odpowiedź MF na pytanie Wydawnictwa

str. 7   
III.

Adres biura wirtualnego w zgłoszeniu VAT-R jako przesłanka odmowy rejestracji

str. 8   
B.

OBRÓT KRAJOWY

IV.

Nowy JPK_VAT obejmujący część ewidencyjną i deklaracyjną od rozliczenia za kwiecień 2020 r.

str. 9   
1.

Przesyłanie deklaracji VAT łącznie z informacją o ewidencji w formie JPK

str. 9  
2.

Struktura jednolitego pliku JPK_VAT z deklaracją

str. 9  
V.

Obowiązki podatnika w przypadku utraty prawa do zwolnienia z VAT

str. 12   
1.

Przekroczenie limitu obrotów uprawniających do zwolnienia z VAT

str. 12  
2.

Sprzedaż towarów lub usług wyłączonych ze zwolnienia z VAT

str. 13  
3.

Rejestracja podatnika tracącego zwolnienie z VAT

str. 14  
4.

Czy możliwy jest powrót do zwolnienia z VAT?

str. 15  
VI.

Kiedy transakcje między podmiotami powiązanymi mogą mieć wpływ na rozliczanie VAT?

str. 16   
1.

Powiązania mające znaczący wpływ na decyzje gospodarcze

str. 16  
2.

Powiązania wynikające ze stosunku pracy

str. 18  
VII.

Sukcesja podatkowa a obowiązek złożenia deklaracji VAT

str. 19   
VIII.

Obowiązek opodatkowania zaliczek przy przejęciu inwestycji przez dewelopera - wyrok NSA

str. 21   
IX.

Dokumentowanie usług remontowo-budowlanych

str. 23   
X.

Relacja z dyżuru telefonicznego

1.

Wielostronna kompensata a stosowanie mechanizmu podzielonej płatności

str. 25  
2.

Oznaczenie "ex" przy PKWiU

str. 26  
3.

Rozliczenie przez nabywcę korekty faktury z odwrotnym obciążeniem

str. 27  
C.

KASY REJESTRUJĄCE

XI.

Czytelnicy pytają

1.

Dokumentowanie sprzedaży na rzecz rolnika ryczałtowego

str. 28  
2.

Zapłata na rachunek z białej listy a zwolnienie ze stosowania kasy

str. 29  
3.

Sprzedaż przedmiotowo zwolniona z kasy a możliwość wystawienia faktury na rzecz przedsiębiorcy

str. 31  
4.

Stosowanie kasy fiskalnej bez możliwości drukowania NIP nabywcy na paragonie

str. 32  
5.

Czy awaria kasy fiskalnej uniemożliwia dokonywanie sprzedaży?

str. 33  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

XII.

Projektowane zmiany w rozliczaniu transakcji w obrocie z zagranicą

str. 34   
1.

Magazyn call-off stock

str. 34  
2.

Transakcje łańcuchowe

str. 35  
3.

Wymogi materialne dla zastosowania stawki 0% do WDT

str. 36  
XIII.

Miejsce opodatkowania dostawy i montażu linii produkcyjnej

str. 38   
1.

Charakter usług montażowych

str. 38  
2.

Dostawa towarów wraz z instalacją

str. 40  
XIV.

Czytelnicy pytają

1.

Usługi reklamowe świadczone dla fundacji spoza UE

str. 41  
2.

Obowiązek podatkowy przy refakturowaniu usług transportowych

str. 43  
3.

Nabycie usług wewnątrzwspólnotowego transportu towarów drogą morską

str. 45  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XV.

Stałe miejsce prowadzenia działalności spółki dominującej

str. 47   
1.

Definicja stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

str. 47  
2.

Interpretacje organów podatkowych i orzecznictwo sądowe

str. 48  
3.

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE

str. 49  
F.

VAT OD PODSTAW

XVI.

Rozliczanie VAT w przypadku transakcji dokonywanych z rolnikiem ryczałtowym

str. 51   
1.

Rolnik ryczałtowy w świetle ustawy o VAT

str. 51  
2.

Dokumentowanie dostawy produktów rolnych

str. 52  
3.

Zasady rozliczania zryczałtowanego zwrotu podatku

str. 53  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XVII.

Wzór faktury korygującej oznaczonej wyrazami "mechanizm podzielonej płatności"

str. 55   
H.

PODATEK AKCYZOWY

XVIII.

Sprzedaż i nabycie paliw opałowych - obowiązki rejestracyjne

str. 59   
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.

Zakup samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności mieszanej

str. 61   
2.

Niska wartość transakcji a płatność na rachunek spoza białej listy

str. 61   
3.

Brak sankcji przy zapłacie w ratach za towary objęte MPP

str. 63   
4.

Słomki makaronowe biodegradowalne - jaka stawka VAT przy ich sprzedaży?

str. 65   
5.

Opłata za nieterminowy zwrot książek do biblioteki

str. 66   
J.

ZMIANY W PRZEPISACH

XIX.

Kronika legislacyjna

1.

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu określenia proporcji

str. 67  
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60