PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Poradnik VAT
nr 19 (475)  z dnia  10.10.2018
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.

Planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych

str. 4   
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.

Jak skorygować błędnie zastosowaną stawkę VAT?

str. 5   
1.

Korekta zawyżonej stawki podatku

str. 5  
2.

Sprzedaż towaru z zaniżoną stawką VAT

str. 6  
III.

Nadużycie prawa lub pozorność przy zawieraniu transakcji z podmiotami powiązanymi a podatek VAT

str. 7   
1.

Rodzaje powiązań występujących pomiędzy podmiotami

str. 7  
2.

Skutki nadużycia prawa lub pozornej czynności - brak prawa do odliczenia VAT

str. 8  
IV.

Niedobory towaru a obowiązek korekty odliczonego VAT

str. 10   
V.

Stawka VAT na usługi restauracyjne - wyrok NSA

str. 12   
1.

Regulacje dotyczące opodatkowania usług związanych z wyżywieniem

str. 12  
2.

Usługi restauracyjne jako świadczenie kompleksowe

str. 13  
VI.

Obowiązek tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych oraz przekazania informacji o posiadanym majątku

str. 14   
1.

Tłumaczenie dokumentów obcojęzycznych na koszt podatnika

str. 15  
2.

Kiedy podatnik VAT zobowiązany jest ujawnić organowi podatkowemu swój majątek?

str. 16  
VII.

Korekta VAT naliczonego od remontu nieruchomości w związku ze zmianą przeznaczenia

str. 17   
1.

Ulepszenia środków trwałych

str. 17  
2.

Zmiana przeznaczenia innych towarów i usług

str. 18  
3.

Okres korekty VAT naliczonego w przypadku nieruchomości ulepszanej

str. 19  
VIII.

Zakup "szczególnych" środków trwałych w interpretacjach indywidualnych oraz orzecznictwie

str. 20   
1.

Nabycie pojazdu samochodowego w celach reklamowych i testowych

str. 21  
2.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w firmie budowlanej

str. 22  
3.

Pełne odliczenie VAT z tytułu leasingu środka trwałego nabytego z rynku wtórnego

str. 23  
IX.

Limit zwrotu wydatków mieszkaniowych dla osób składających wniosek w IV kwartale 2018 r.

str. 24   
C.

KASY REJESTRUJĄCE

X.

Wymiana kas rejestrujących po centralizacji VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

str. 26   
XI.

Czytelnicy pytają

1.

Limit obrotów przy ponownym rozpoczęciu działalności gospodarczej

str. 28  
2.

Kasa fiskalna przy sprzedaży internetowej

str. 29  
3.

Nadwyżka VAT naliczonego nad należnym a ulga na zakup kasy

str. 31  
4.

Czy nieodpłatne przekazania towarów należy ewidencjonować w kasie fiskalnej?

str. 33  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

XII.

Wykreślenie z rejestru podatnika VAT UE tylko w formie decyzji - wyrok WSA

str. 35   
XIII.

Znaczenie listu przewozowego w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej - procedura uproszczona

str. 37   
1.

Kiedy mamy do czynienia z transakcją WTT przy procedurze uproszczonej?

str. 38  
2.

Zasady dokumentowania WTT

str. 38  
XIV.

Czytelnicy pytają

1.

WNT dokonywane przez podatnika zwolnionego z opodatkowania

str. 40  
2.

Eksport towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej

str. 42  
3.

Informacje dotyczące importu towarów w pliku JPK_VAT

str. 44  
4.

Opodatkowanie usług dotyczących korzystania z płatnych autostrad poza granicami kraju

str. 45  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XV.

Kurs walut do przeliczania faktur dla potrzeb podatku VAT

str. 47   
1.

Data powstania obowiązku podatkowego jako wyznacznik dla kursu walut

str. 47  
2.

Szczególne zasady przeliczania faktur

str. 47  
3.

Reguły ustalania kursów walut

str. 50  
F.

VAT OD PODSTAW

XVI.

Najważniejsze informacje o JPK_FA

str. 51   
1.

Faktury dokumentujące sprzedaż

str. 51  
2.

Zakres i budowa struktury JPK_FA

str. 52  
3.

Sposoby przekazania JPK_FA na żądanie

str. 53  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XVII.

Weryfikacja statusu dłużnika przed zastosowaniem ulgi na złe długi - wzór wniosku

str. 54   
H.

PODATEK AKCYZOWY

XVIII.

Uproszczenia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych

str. 56   
1.

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym obowiązujące od 19 września 2018 r.

str. 56  
2.

Elektroniczny dokument dostawy - zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

str. 58  
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.

Termin rozliczenia faktury korygującej

str. 59   
2.

Przekazanie firmowej nieruchomości na cele osobiste podatnika

str. 59   
3.

Prawo do korekty VAT w przypadku porozumienia o zmianie terminu zapłaty

str. 61   
4.

Błędny numer rejestracyjny pojazdu

str. 63   
5.

Podział spółki a korekta VAT w związku z nieuregulowaniem należności

str. 63   
6.

Działalność nierejestrowana a podatek VAT

str. 65   
7.

Korekta danych nabywcy na fakturze

str. 66   
J.

ZMIANY W PRZEPISACH

XIX.

Kronika legislacyjna

1.

Zmiana ustawy o podatku akcyzowym

str. 67  
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60