PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Poradnik VAT
nr 5 (485)  z dnia  10.03.2019
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.

Kompromisowe rozwiązania w sprawie matrycy stawek VAT

str. 4   
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności po 1 stycznia 2019 r.

str. 5   
III.

Planowane zmiany w zakresie stawki VAT na książki - odpowiedź na interpelację poselską

str. 6   
IV.

Stosowanie prewspółczynnika i proporcji w pytaniach Czytelników

str. 7   
1.

Ustalenie prewspółczynnika w zakładzie budżetowym

str. 7  
2.

Dane służące do ustalenia proporcji

str. 10  
3.

Rezygnacja z proporcjonalnego rozliczania

str. 11  
4.

Dotacja z PFRON a obowiązek stosowania prewspółczynnika

str. 11  
V.

Prawa i obowiązki zarządcy sukcesyjnego w świetle ustawy o VAT

str. 13   
1.

Złożenie deklaracji VAT przez zarządcę sukcesyjnego

str. 13  
2.

Płatności z rachunku VAT

str. 14  
VI.

Rozliczanie VAT od usług najmu prywatnego

str. 15   
1.

Czy najem prywatny podlega opodatkowaniu VAT?

str. 15  
2.

Wynajem lokali mieszkalnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

str. 16  
VII.

Jak rozliczyć VAT od organizacji imprez okolicznościowych?

str. 18   
1.

Prezenty dla dzieci pracowników sfinansowane ze środków ZFŚS

str. 18  
2.

Wydatki na rzecz członków rodzin pracowników sfinansowane ze środków obrotowych

str. 19  
VIII.

Wywłaszczenie nieruchomości a VAT

str. 21   
1.

Czy wywłaszczenie jest czynnością podlegającą ustawie o VAT?

str. 21  
2.

Stawka VAT na wywłaszczany grunt

str. 22  
IX.

Usługi w zakresie opieki nad dziećmi

str. 22   
X.

Relacja z dyżuru telefonicznego

1.

Rozliczenie VAT od darowizny

str. 25  
2.

Zawieszenie działalności gospodarczej a składanie JPK_VAT

str. 26  
3.

Odliczenie VAT przez małego podatnika

str. 26  
4.

Symbol PKWiU na fakturach sprzedaży

str. 27  
C.

KASY REJESTRUJĄCE

XI.

Korekta zawyżonej stawki VAT na paragonie

str. 28   
1.

Paragon fiskalny potwierdzający dokonanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych

str. 28  
2.

Korekta sprzedaży paragonowej - korzystny wyrok NSA

str. 29  
XII.

Rozpoczęcie sprzedaży na rzecz osób prywatnych - praktyczne rady

str. 30   
1.

Jakie podmioty muszą ewidencjonować sprzedaż przy zastosowaniu kasy?

str. 30  
2.

Kto w 2019 r. ma prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas - checklista

str. 31  
3.

Dokumenty niezbędne przy instalacji kasy

str. 32  
XIII.

Czytelnicy pytają

1.

Jak wyliczyć limit obrotów przy ponownym rozpoczęciu działalności gospodarczej?

str. 33  
2.

Kasa fiskalna w kole gospodyń wiejskich

str. 34  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

XIV.

Zmiany w uproszczonej formie rozliczania VAT od importu towarów

str. 36   
1.

Formy uproszczeń celnych

str. 36  
2.

Import rozliczany przez przedstawiciela

str. 36  
3.

Dokumenty niezbędne do zastosowania uproszczeń w imporcie

str. 38  
XV.

Skutki podatkowe wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE

str. 39   
XVI.

Czytelnicy pytają

1.

Pośrednictwo w świadczeniu usług budowlanych poza terytorium kraju

str. 42  
2.

Opodatkowanie importu usług przez podatnika zwolnionego przedmiotowo z VAT

str. 44  
3.

Nieodpłatny import towarów w ramach reklamacji

str. 44  
4.

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju na rzecz nabywcy spoza UE

str. 46  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XVII.

Zwolnienie z VAT przy sprzedaży nieruchomości a obowiązek zapłaty PCC

str. 48   
F.

VAT OD PODSTAW

XVIII.

Jak opodatkować działalność prowadzoną przez rolnika?

str. 51   
1.

Ustawowe definicje związane z działalnością rolniczą

str. 51  
2.

Zwolnienie z VAT przysługujące rolnikowi ryczałtowemu

str. 52  
3.

Powrót do statusu rolnika ryczałtowego

str. 53  
4.

Gospodarstwo rolne prowadzone przez małżonków

str. 54  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XIX.

Szacunkowe ustalenie wskaźnika proporcji sprzedaży - wzór wniosku

str. 55   
H.

PODATEK AKCYZOWY

XX.

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD

str. 58   
1.

Zasady stosowania e-DD lub dokumentu zastępującego e-DD

str. 58  
2.

Sporządzanie raportu odbioru

str. 59  
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.

Podstawa opodatkowania w przypadku refaktury kosztów

str. 61   
2.

Korekta podatku naliczonego w związku z przekazaniem infrastruktury do zakładu budżetowego

str. 62   
3.

Zakup garażu w ramach działalności gospodarczej a prawo do odliczenia VAT

str. 64   
4.

Odliczanie VAT od opłat leasingowych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

str. 65   
5.

Usługi mediacji a zwolnienie z VAT

str. 66   
6.

VAT przy sprzedaży samochodu

str. 67   
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60