PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Poradnik VAT
nr 17 (425)  z dnia  10.09.2016
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.

Przedłużenie terminu przekazywania JPK dla podmiotów sektora finansów publicznych

str. 4   
II.

E-paragony od 1 stycznia 2018 r.

str. 5   
B.

OBRÓT KRAJOWY

III.

Zasady rozliczania nadpłaty w podatku VAT

str. 6   
1.

Kiedy powstaje nadpłata podatku VAT?

str. 6  
2.

Zwrot nadpłaty na wniosek podatnika

str. 7  
3.

Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych i przyszłych zobowiązań

str. 8  
IV.

Jaką metodę zastosować przy odliczaniu VAT od zakupów związanych z działalnością mieszaną?

str. 10   
1.

Odliczanie VAT w oparciu o tzw. klucz powierzchniowy

str. 10  
1.1.
Interpretacje organów podatkowych str. 11  
1.2.
Wyrok WSA w Warszawie str. 12  
2.

Podatek VAT od użytkowania lokalu na potrzeby własnej działalności oraz na wynajem

str. 13  
V.

Samochody w orzecznictwie sądów administracyjnych

str. 13   
1.

Podatek VAT od samochodów demonstracyjnych przeznaczonych do odsprzedaży

str. 13  
2.

Parkowanie samochodu poza siedzibą firmy

str. 14  
3.

Pełne odliczenie VAT od wydatków ponoszonych na użytkowanie samochodu

str. 15  
VI.

Zwrot VAT w prywatnym budownictwie mieszkaniowym - informacja dla składających wnioski w IV kwartale 2016 r.

str. 17   
1.

Zasady zwrotu części wydatków poniesionych po 1 stycznia 2014 r. na zakup materiałów budowlanych

str. 17  
2.

Zwrot wydatków na materiały budowlane zakupione przed 1 stycznia 2014 r.

str. 17  
C.

KASY REJESTRUJĄCE

VII.

Obowiązki związane z zakończeniem ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej

str. 19   
1.

Zakończenie użytkowania kasy rejestrującej

str. 20  
2.

Zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy

str. 23  
3.

Co zrobić z nieużywaną kasą fiskalną?

str. 24  
VIII.

Czytelnicy pytają

1.

Zaliczka na poczet usługi medycznej

str. 25  
2.

Zgłoszenie zmiany miejsca używania kasy

str. 26  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

IX.

Problemy związane z dokumentowaniem i deklarowaniem WDT

str. 27   
1.

Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% w WDT

str. 27  
2.

Ewidencjonowanie i deklarowanie WDT przy braku odpowiednich dokumentów

str. 29  
X.

Czytelnicy pytają

1.

Opodatkowanie usług pozyskiwania personelu dla zagranicznej firmy

str. 31  
2.

Zakup biletów lotniczych od zagranicznego przewoźnika

str. 32  
3.

Rozliczenie faktur dokumentujących transakcję trójstronną

str. 34  
4.

Transakcje zakupu i sprzedaży towarów realizowane poza terytorium UE

str. 35  
5.

Darowizna towarów otrzymanych nieodpłatnie od unijnego podatnika

str. 37  
XI.

Relacja z dyżuru telefonicznego

1.

Stawka VAT dla dostawy towarów na rzecz podróżnych

str. 40  
2.

Faktura za udział w szkoleniu poza granicami kraju

str. 41  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XII.

Podmioty zobowiązane do stosowania prewspółczynnika

str. 42   
1.

Metody ustalania prewspółczynnika

str. 42  
2.

Rozliczanie VAT przez państwową jednostkę budżetową

str. 44  
F.

VAT OD PODSTAW

XIII.

Dokumentowanie transakcji przez nabywców towarów i usług

str. 45   
1.

Kiedy nabywca towaru czy usługi może wystawić fakturę?

str. 45  
2.

Umowa w sprawie wystawiania faktur przez nabywców

str. 47  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XIV.

Faktury dokumentujące czynności zwolnione z VAT

str. 48   
1.

Zasady dokumentowania czynności zwolnionych z VAT

str. 48  
2.

Elementy faktury dokumentującej czynność zwolnioną

str. 48  
3.

Jak skorygować fakturę potwierdzającą wykonanie czynności zwolnionej z VAT?

str. 50  
H.

PODATEK AKCYZOWY

XV.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym związana z wprowadzeniem Unijnego Kodeksu Celnego

str. 52   
1.

Nowe definicje eksportu i importu

str. 52  
2.

Wiążąca informacja akcyzowa (WIA)

str. 53  
3.

Zobowiązania akcyzowe nie mogą być określane przez organ celny w decyzjach dotyczących należności celnych

str. 53  
XVI.

Akcyza od wyrobów gazowych używanych do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przez oczyszczalnię ścieków

str. 54   
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.

Sprzedaż lokalu a zwolnienie z VAT

str. 56   
2.

Zwrot podatku VAT a przedawnienie

str. 58   
3.

Wydanie nagrody pieniężnej uczestnikowi konkursu

str. 59   
4.

Stawka VAT na usługi dodatkowe związane z dostarczaniem wody, ciepła oraz odprowadzaniem ścieków

str. 61   
5.

Refakturowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego

str. 63   
6.

Stawka VAT na usługi wyceny mienia

str. 64   
7.

Korekta VAT naliczonego po uregulowaniu należności przez dłużnika

str. 65   
J.

ZMIANY W PRZEPISACH

XVII.

Kronika legislacyjna

1.

Zmiana ustawy o VAT oraz ustawy o podatku akcyzowym

str. 66  
2.

Nowy wzór deklaracji importowej

str. 66  
3.

Zwrot podatku naliczonego podatnikom dokonującym importu towarów

str. 67  
4.

Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej

str. 67  
5.

Odroczenie terminu składania JPK VAT podmiotom publicznym

str. 67  
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60