PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Poradnik VAT
nr 5 (461)  z dnia  10.03.2018
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.

Korekta błędnych danych nabywcy - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

str. 4   
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.

Jednolity Plik Kontrolny w pytaniach Czytelników

str. 6   
III.

Sprzedaż nowych towarów na aukcjach internetowych - komunikat MF

str. 9   
IV.

Szczególne terminy odliczania podatku naliczonego

str. 10   
1.

Wpływ daty otrzymania faktury na termin odliczenia VAT

str. 10  
2.

Odliczenie VAT z faktury za media

str. 11  
3.

Termin odliczenia podatku z duplikatu faktury

str. 12  
4.

Transakcja rozliczana w systemie odwrotnego obciążenia

str. 12  
V.

Podatek VAT od usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem

str. 13   
1.

Moment wykonania usługi przyjmowanej częściowo

str. 14  
2.

Termin wystawienia faktury

str. 16  
VI.

Jak sprawdzić, czy dostawca towarów wrażliwych złożył kaucję gwarancyjną?

str. 17   
1.

Odpowiedzialność podatkowa nabywcy

str. 17  
2.

Wykaz dostawców, którzy złożyli kaucję gwarancyjną

str. 18  
3.

Sprawdzenie kontrahenta w wykazie podmiotów, które wpłaciły kaucję gwarancyjną

str. 19  
VII.

Rozliczanie podatku VAT przy sprzedaży elektroniki

str. 20   
1.

Kiedy przy sprzedaży elektroniki stosuje się odwrotne obciążenie?

str. 20  
2.

Skutki zmiany wartości transakcji przy dostawie elektroniki

str. 21  
3.

Transakcje realizowane w ramach współpracy z kontrahentem bez umowy - interpretacja indywidualna

str. 23  
VIII.

Zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego - wyrok WSA

str. 24   
C.

KASY REJESTRUJĄCE

IX.

MF rozwiązało problem stosowania kas fiskalnych przez kantory

str. 27   
X.

Czytelnicy pytają

1.

Faktury wystawiane do paragonów a prowadzenie ewidencji VAT

str. 29  
2.

Termin odliczenia ulgi przysługującej na zakup kasy

str. 30  
3.

Wysyłkowa sprzedaż towarów z terytorium kraju wyłączonych ze zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kasy

str. 31  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

XI.

Dostawa towarów do zagranicznych magazynów

str. 33   
1.

Wywóz własnych towarów do innego państwa UE

str. 33  
2.

Pojęcie magazynu konsygnacyjnego

str. 34  
3.

Zasady szczególne dotyczące opodatkowania dostaw towarów do magazynów konsygnacyjnych

str. 35  
XII.

Korygowanie eksportu, który nie został jeszcze ujęty w deklaracji

str. 36   
1.

Eksport na rzecz niepodatników

str. 36  
2.

Korygowanie eksportu

str. 37  
3.

Deklarowanie skorygowanej transakcji

str. 38  
XIII.

Nabycie towarów transportowanych z innego państwa UE od dostawcy z polskim NIP

str. 39   
1.

Kwalifikacja zakupu od unijnego dostawcy zarejestrowanego w Polsce

str. 39  
2.

Rozliczenie faktury korygującej

str. 41  
XIV.

Transport importowanych towarów wykonany poza terytorium kraju

str. 42   
1.

Miejsce świadczenia i wysokość opodatkowania

str. 42  
2.

Warunki zastosowania obniżonej stawki VAT

str. 43  
3.

Usługi świadczone przez podwykonawcę

str. 44  
XV.

Czytelnicy pytają

1.

Import towarów w łańcuchu dostaw

str. 45  
2.

Dropshipping a wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru

str. 46  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XVI.

Procedura opodatkowania marży przy sprzedaży towarów używanych - wyrok TSUE

str. 48   
1.

Definicja towarów używanych w opinii organów podatkowych i sądów

str. 48  
2.

Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

str. 50  
F.

VAT OD PODSTAW

XVII.

Kiedy warto zawiesić działalność gospodarczą?

str. 51   
1.

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji VAT

str. 51  
2.

Zawieszenie działalności gospodarczej a obowiązek przesyłania JPK_VAT

str. 52  
3.

Odliczenie VAT naliczonego w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

str. 52  
4.

Wykreślenie z rejestru podatnika, który zawiesił działalność gospodarczą

str. 53  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XVIII.

Zwrot ulgi otrzymanej z tytułu zakupu kasy fiskalnej przez podatników świadczących usługi taksówek osobowych

str. 55   
H.

PODATEK AKCYZOWY

XIX.

Zwolnienie z akcyzy dla osobowych pojazdów elektrycznych i hybrydowych

str. 58   
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.

Wskazanie danych dwóch nabywców na fakturze sprzedaży

str. 59   
2.

Zakupy związane z transakcją zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

str. 60   
3.

Zmiana przeznaczenia środka trwałego po upływie okresu korekty

str. 60   
4.

Odliczenie VAT od zakupów związanych z samochodami stanowiącymi towary handlowe

str. 61   
5.

Faktura prognozująca zużycie energii elektrycznej

str. 62   
6.

Obowiązek podatkowy w VAT przy świadczeniu usług reklamy

str. 63   
7.

Zapłata voucherem za usługę reklamy

str. 64   
8.

Brak badania technicznego i wpisu w dowodzie rejestracyjnym a wysokość odliczenia VAT

str. 66   
J.

ZMIANY W PRZEPISACH

XX.

Kronika legislacyjna

1.

Zmiana ustawy o podatku akcyzowym

str. 67  
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60