PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Poradnik VAT
nr 17 (497)  z dnia  10.09.2019
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.

Nowy elektroniczny wykaz podatników VAT - wyjaśnienia MF

str. 4   
II.

Uchwalono ważne zmiany zasad rozliczania VAT

str. 5   
III.

Obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT

str. 6   
1.

Kody identyfikujące niektóre towary i usługi jako elementy ewidencji sprzedaży

str. 6  
2.

Ewidencja zakupu - nowe oznaczenia dowodów nabycia

str. 8  
B.

OBRÓT KRAJOWY

IV.

Od 1 września 2019 r. nowe zasady wykreślania podatnika z rejestru VAT

str. 9   
1.

Wykreślenie z rejestru związane z rozliczaniem podatku VAT

str. 9  
2.

Warunki przywrócenia podmiotu do rejestru podatników VAT

str. 11  
V.

Istotne zmiany w ustawie o VAT w 2019 R. i 2020 r.

str. 11   
1.

Nowe prawa i obowiązki podatników VAT od 1 listopada 2019 r.

str. 12  
1.1.
Obowiązkowy split payment str. 12  
1.2.
Wiążąca informacja stawkowa str. 13  
1.3.
Obniżone stawki VAT dla e-booków i e-prasy str. 14  
2.

NIP na paragonach od 1 stycznia 2020 r.

str. 15  
3.

Od 1 kwietnia 2020 r. nowy system stawek VAT oraz JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców

str. 15  
4.

Nowy JPK_VAT dla wszystkich podatników od 1 lipca 2020 r.

str. 16  
VI.

Brak należytej staranności przy zawieraniu transakcji - korzystne dla podatników orzecznictwo sądowe

str. 17   
1.

Sprawdzanie tożsamości osoby dokonującej sprzedaży towaru

str. 17  
2.

Obowiązek weryfikacji każdego kontrahenta

str. 19  
VII.

Jak opodatkować nieodpłatne przekazanie podarunkowych kart płatniczych?

str. 20   
VIII.

Relacja z dyżuru telefonicznego

1.

Rozliczenie VAT od zakupu towaru nabytego w ramach odwrotnego obciążenia

str. 21  
2.

Sprzedaż towarów wspólnikowi spółki jawnej

str. 22  
3.

Zbycie samochodu po wykupie z leasingu

str. 23  
C.

KASY REJESTRUJĄCE

IX.

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących w postaci oprogramowania

str. 24   
1.

Rodzaje kas - kasy ogólne i o zastosowaniu specjalnym

str. 25  
2.

Obowiązki podatników prowadzących ewidencję za pomocą kas

str. 25  
3.

Postępowanie w przypadku utraty kasy w wyniku kradzieży lub zakończenia działalności gospodarczej

str. 26  
X.

Czytelnicy pytają

1.

Jak sprawdzić uprawnienia serwisanta kas fiskalnych?

str. 27  
2.

Brak możliwości wymiany pamięci kasy z papierowym zapisem kopii

str. 28  
3.

Prawo do rezygnacji z kasy rejestrującej

str. 28  
4.

Wynajęcie kasy rejestrującej on-line a ulga na jej zakup

str. 29  
5.

Sprzedaż przedmiotowo zwolniona z VAT a kasa fiskalna

str. 30  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

XI.

Nowe zasady opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw

str. 31   
1.

Katalog wyrobów paliwowych objętych mechanizmem przyspieszonego regulowania podatku VAT

str. 32  
2.

Podstawa opodatkowania ustalana w oparciu o publikowane ceny paliw

str. 32  
XII.

Czytelnicy pytają

1.

Opłata za udział w konferencji organizowanej w Polsce przez zagraniczną firmę

str. 33  
2.

Sprowadzanie towarów do Polski w celu wykonania na nich usług

str. 36  
3.

Termin wystawienia faktury dokumentującej WDT

str. 37  
4.

Dostawa opon wraz z ich wymianą na terytorium kraju

str. 39  
5.

Dokumentowanie nabycia usług od zagranicznego kontrahenta

str. 41  
6.

Rozliczenie faktury za magazynowanie towarów odebranych po terminie

str. 43  
7.

Informacje podsumowujące składane przez podatników zwolnionych z opodatkowania

str. 44  
8.

Usługi franczyzowe świadczone dla unijnych podatników

str. 45  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XIII.

Praktyczne zastosowanie nowej definicji pierwszego zasiedlenia

str. 46   
1.

Sprzedaż budynku po pierwszym zasiedleniu

str. 46  
2.

Dostawa ulepszanego budynku

str. 48  
F.

VAT OD PODSTAW

XIV.

Obowiązki podatnika likwidującego działalność gospodarczą

str. 49   
1.

Zasady sporządzania spisu z natury

str. 49  
2.

Rozliczenie podatku VAT w ostatniej deklaracji podatkowej

str. 50  
3.

Obowiązek złożenia formularza VAT-Z

str. 51  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XV.

Możliwość rozłożenia na raty zaległości w podatku VAT

str. 52   
1.

Powstanie zaległości w podatku VAT

str. 52  
2.

Ważny interes podatnika lub interes publiczny

str. 53  
3.

Rozłożenie na raty zapłaty zaległości w VAT wraz z odsetkami za zwłokę - wzór wniosku

str. 54  
H.

PODATEK AKCYZOWY

XVI.

Rejestracja rolnika zużywającego gaz płynny do celów opałowych

str. 57   
1.

Warunki zwolnienia węglowodorów gazowych ze względu na przeznaczenie

str. 58  
2.

Obowiązek rejestracyjny

str. 59  
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.

Rolnik a zapłata na rachunek bankowy lub rachunek VAT

str. 61   
2.

Opodatkowanie usług najmu lokalu mieszkalnego na rzecz spółki

str. 63   
3.

Wydatki na usługi telekomunikacyjne Premium Rate a prawo do odliczenia podatku VAT

str. 65   
4.

Czy numer rachunku VAT należy umieścić na fakturze?

str. 66   
5.

Dokument pro forma wystawiony w walucie obcej

str. 67   
J.

ZMIANY W PRZEPISACH

XVII.

Kronika legislacyjna

1.

Zmiana ustawy o VAT

str. 67  
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60