PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Poradnik VAT
nr 17 (449)  z dnia  10.09.2017
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.

Ministerstwo Finansów skraca termin zwrotu VAT dla firm budowlanych

str. 4   
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.

Uprawnienia podatkowe wynikające z interpretacji indywidualnej

str. 6   
1.

Czy należy stosować się do otrzymanej interpretacji podatkowej?

str. 6  
2.

Czy zastosowanie się do interpretacji indywidualnej szkodzi podatnikowi?

str. 7  
3.

Nieuwzględnienie interpretacji indywidualnej przez organ w rozstrzygnięciu sprawy dotyczącej podatku VAT

str. 8  
III.

Weryfikacja kontrahentów uciążliwym obowiązkiem rzetelnych podatników

str. 9   
IV.

Odliczanie VAT od samochodów służbowych wynajmowanych pracownikom

str. 11   
1.

Pełne odliczenie VAT od wydatków związanych z samochodami

str. 11  
2.

Odpłatne udostępnianie pracownikowi samochodu służbowego

str. 12  
3.

NSA w sprawie prawa do odliczenia VAT przy wynajmie samochodów pracownikom

str. 13  
V.

Sposób rozliczenia faktury korygującej wystawionej w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia

str. 15   
1.

Elementy faktury korygującej dotyczącej transakcji objętej odwrotnym obciążeniem

str. 15  
2.

Termin rozliczenia faktury korygującej

str. 16  
VI.

Zwolnienie z VAT przy sprzedaży lokalu powstałego w wyniku podziału nieruchomości

str. 18   
1.

Sprzedaż wyodrębnionych lokali a zwolnienie na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT

str. 19  
2.

Zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT przy sprzedaży nowo powstałych lokali

str. 20  
VII.

Relacja z dyżuru telefonicznego

1.

Zmiana danych nabywcy na dokumencie sprzedaży

str. 21  
2.

Forma prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży VAT

str. 22  
3.

Prawo do odliczenia VAT

str. 22  
4.

Symbol PKWiU na fakturze

str. 23  
5.

Termin odliczenia VAT z tytułu nabycia złomu

str. 24  
C.

KASY REJESTRUJĄCE

VIII.

Korekta transakcji zarejestrowanych w kasie fiskalnej z zawyżoną stawką VAT

str. 25   
1.

Dokumentowanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych

str. 25  
2.

Korekta sprzedaży paragonowej - korzystne orzeczenie WSA

str. 26  
IX.

Dokumentowanie sprzedaży własnej oraz obcej w pytaniach Czytelników

1.

Sprzedaż towarów w ramach zawartej umowy franczyzowej

str. 28  
2.

Ewidencjonowanie w kasie fiskalnej usług pośrednictwa

str. 29  
3.

Ustalenie limitu uprawniającego do zwolnienia z kasy

str. 30  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

X.

Transakcje wewnątrzwspólnotowe realizowane w ramach umowy komisu

str. 31   
1.

Definicja umowy komisu

str. 31  
2.

Ogólne zasady rozliczania komisu

str. 31  
3.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w ramach umowy komisu

str. 32  
4.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów przez komitenta

str. 33  
5.

Obowiązek podatkowy przy transakcjach komisowych

str. 34  
XI.

Czytelnicy pytają

1.

Miejsce opodatkowania usług reklamowych i na ruchomym majątku rzeczowym świadczonych na rzecz zagranicznej firmy

str. 35  
2.

Zakup towarów spoza UE odprawionych w innym państwie unijnym

str. 38  
3.

Stawka VAT dla dostawy towarów przetwarzanych w Polsce przez inną firmę

str. 40  
4.

Świadczenie usług informatycznych dla kontrahenta spoza UE

str. 41  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XII.

Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków niegenerujących podatku należnego - wyrok WSA

str. 43   
F.

VAT OD PODSTAW

XIII.

Czy można skorzystać ze zwolnienia z VAT rozpoczynając działalność w trakcie roku?

str. 46   
1.

Zwolnienie z VAT czy opodatkowanie?

str. 46  
2.

Jak ustalić limit zwolnienia z VAT?

str. 46  
3.

Ewidencjonowanie sprzedaży na potrzeby ustalenia limitu zwolnienia

str. 47  
4.

Skutki utraty prawa do zwolnienia

str. 48  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XIV.

Szacunkowe ustalenie wskaźnika proporcji sprzedaży i prewspółczynnika - wzory wniosków

str. 49   
1.

Proporcja ustalana szacunkowo - wzór wniosku

str. 49  
2.

Szacunkowe ustalenie prewspółczynnika

str. 51  
H.

PODATEK AKCYZOWY

XV.

Warunki zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej oraz eksporcie wyrobów akcyzowych

str. 53   
1.

Wniosek o zwrot akcyzy

str. 53  
2.

Warunki i zasady dotyczące procedury zwrotu akcyzy

str. 55  
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.

Wystawianie faktur na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

str. 56   
2.

Faktury oznaczone jako "procedura marży" w ewidencji zakupu VAT

str. 57   
3.

Limit transakcji gotówkowych a możliwość odliczenia VAT

str. 58   
4.

Odliczenie VAT od wydatków związanych z nieruchomością wybudowaną bez zezwolenia

str. 60   
5.

Termin odliczenia VAT z duplikatu faktury wystawionej przez komornika

str. 61   
6.

Błędnie określony obowiązek podatkowy przy transakcji objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia

str. 62   
7.

Aktualizacja formularza VAT-26

str. 64   
8.

Usługi przeglądu i konserwacji w budynkach mieszkalnych

str. 65   
9.

Termin odliczenia VAT z faktury VAT RR

str. 66   
J.

ZMIANY W PRZEPISACH

XVI.

Kronika legislacyjna

1.

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień z VAT

str. 67  
2.

Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej

str. 67  
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60