PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Poradnik VAT
nr 5 (437)  z dnia  10.03.2017
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.

Interpelacja poselska w sprawie elektronicznego składania deklaracji

str. 4   
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.

Dokumenty sporządzane na potrzeby rozliczeń VAT w pytaniach Czytelników

1.

Dokumentowanie usług zwolnionych z VAT

str. 5  
2.

Elementy szczególne faktury VAT marża

str. 6  
3.

Forma umowy dotyczącej samofakturowania

str. 6  
4.

Faktura korygująca zmniejszająca VAT należny

str. 7  
III.

Termin odliczenia VAT z faktury za usługi o charakterze ciągłym

str. 9   
1.

Jak ustalić moment wykonania usługi?

str. 9  
2.

Rozliczenie usługi dostępu do portalu internetowego

str. 10  
IV.

Pojęcie podwykonawcy w świetle przepisów o VAT - kolejna interpelacja poselska

str. 10   
V.

Spółka cywilna jako podatnik VAT

str. 11   
1.

Czy spółka może być podatnikiem na gruncie ustawy o VAT?

str. 11  
2.

Zaliczenie zwrotu VAT spółki na poczet zobowiązań jej wspólników

str. 12  
3.

Obowiązki likwidacyjne wspólników spółki osobowej

str. 13  
4.

Prawo do korekty deklaracji przez byłych wspólników spółek osobowych

str. 14  
5.

Sprzedaż towarów pozostałych po likwidacji spółki osobowej

str. 14  
VI.

Prezenty o małej wartości na gruncie ustawy o VAT

str. 15   
VII.

Sprzedaż nieruchomości przez małżonka prowadzącego działalność gospodarczą

str. 17   
1.

Małżonkowie na gruncie ustawy o VAT

str. 18  
2.

Zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości przez małżonków

str. 18  
3.

Sprzedaż budynku przez podatnika posiadającego rozdzielność majątkową

str. 21  
VIII.

Limit zwrotu wydatków mieszkaniowych w II kwartale 2017 r.

str. 22   
C.

KASY REJESTRUJĄCE

IX.

Sposób prowadzenia ewidencji VAT przy sprzedaży paragonowej

str. 24   
1.

Jak ujmować w ewidencji sprzedaży VAT faktury wystawiane do paragonów?

str. 24  
2.

Zbiorcze ujęcie w ewidencji VAT kwot z paragonów

str. 26  
3.

Podstawa wpisu do rejestru sprzedaży VAT

str. 27  
X.

Czytelnicy pytają

1.

Kasa fiskalna w remanencie likwidacyjnym

str. 28  
2.

Ewidencjonowanie w kasie fiskalnej wysyłkowej sprzedaży towarów

str. 29  
XI.

Jak podatnik zwolniony z VAT może rozliczyć ulgę na zakup kasy fiskalnej?

str. 31   
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

XII.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych

str. 33   
1.

Płatnik podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw w procedurze zawieszonej akcyzy

str. 33  
2.

Terminy płatności podatku VAT

str. 34  
3.

Deklarowanie podatku od nabycia paliw silnikowych

str. 35  
4.

Podstawa opodatkowania

str. 36  
XIII.

Czytelnicy pytają

1.

Zakup transportu morskiego od zagranicznej firmy

str. 38  
2.

Sprzedaż nowego środka transportu

str. 39  
3.

Zakup usługi szkoleniowej od zagranicznego kontrahenta

str. 41  
4.

Obciążenie kontrahenta kosztami nieuzasadnionej reklamacji

str. 42  
5.

Rozliczenie wynajmu nieruchomości położonej poza granicami kraju

str. 43  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XIV.

Ograniczanie zakresu zwolnień krajowych przez przepisy unijne - wyrok WSA

str. 45   
F.

VAT OD PODSTAW

XV.

Jak skorygować błędnie określony moment powstania obowiązku podatkowego w VAT?

str. 48   
1.

Naruszenie ustawowego terminu wystawienia faktury

str. 48  
2.

Błędnie określony obowiązek podatkowy

str. 49  
3.

Skutki wykazania obowiązku podatkowego z opóźnieniem

str. 50  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XVI.

Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach - wzór cząstkowej deklaracji VAT

str. 52   
1.

Miesięczne deklaracje składane przez czynnych podatników - zasady ogólne

str. 52  
2.

Cząstkowa deklaracja VAT składana przez jednostki samorządu terytorialnego

str. 52  
H.

PODATEK AKCYZOWY

XVII.

Zasady skażania alkoholu etylowego zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie

str. 56   
1.

Przyporządkowanie środków skażających alkohol etylowy do konkretnej produkcji i wyrobu

str. 57  
2.

Rozszerzenie możliwości stosowania środków skażających alkohol etylowy od 28 stycznia 2017 r.

str. 57  
3.

Dopuszczalne normy zużycia a prawo do zwolnienia od akcyzy skażonego alkoholu etylowego

str. 58  
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.

Zwrot ulgi na złe długi a zawiadomienie VAT-ZD

str. 59   
2.

Faktura za usługę budowlaną a obowiązek podatkowy w VAT

str. 60   
3.

VAT od przekazywanych pracownikom artykułów spożywczych

str. 61   
4.

Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT

str. 62   
5.

Samochód osobowy w spisie z natury

str. 62   
6.

Duplikat faktury a prawo do odliczenia VAT

str. 63   
7.

Czy bilet PKP uprawnia do odliczenia VAT?

str. 64   
8.

Odliczenie VAT od wydatków na niezarejestrowany samochód osobowy

str. 65   
J.

ZMIANY W PRZEPISACH

XVIII.

Kronika legislacyjna

1.

Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej

str. 67  
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60