PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Poradnik VAT
nr 17 (473)  z dnia  10.09.2018
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.

Informacja JPK_VDEK zastąpi JPK_VAT i deklaracje VAT

str. 4   
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.

Zmiany w ustawie o VAT, Ordynacji podatkowej i Prawie bankowym

str. 5   
III.

Kontynuacja działalności po śmierci podatnika - zarząd sukcesyjny już od listopada 2018 r.

str. 6   
1.

Jak powołać zarządcę sukcesyjnego?

str. 6  
2.

Zasady zachowania ciągłości przedsiębiorstwa

str. 7  
IV.

Problemy ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

str. 8   
1.

Split payment w jednostkach samorządu terytorialnego

str. 8  
2.

Realizacja przelewów walutowych przy użyciu komunikatu przelewu

str. 9  
3.

Pomyłka w kwocie VAT wpłaconej z zastosowaniem split payment

str. 10  
4.

Zwrot nienależnie otrzymanej kwoty a wyłączenie solidarnej odpowiedzialności

str. 11  
V.

Kontrola celno-skarbowa a prawo podatnika VAT do złożenia korekty deklaracji

str. 11   
1.

Korekta złożona po wszczęciu kontroli celno-skarbowej

str. 12  
2.

Doręczenie wyniku kontroli a prawo do korekty deklaracji

str. 12  
3.

Podwyższone odsetki za zwłokę

str. 14  
VI.

Pierwsze zasiedlenie - czy po wyroku TSUE zmienią się polskie regulacje?

str. 15   
1.

Nowa definicja pierwszego zasiedlenia - projekt zmian do ustawy o VAT

str. 15  
2.

Sprzedaż nieruchomości - czy można stosować zwolnienie z VAT na podstawie wyroku TSUE?

str. 15  
VII.

Czy organ podatkowy powinien oceniać poprawność klasyfikacji statystycznej wyrobu?

str. 18   
1.

Stanowisko Ministra Finansów w sprawie ustalania symbolu PKWiU

str. 18  
2.

Sądy administracyjne o klasyfikacji statystycznej towarów i usług dla celów podatku VAT

str. 19  
VIII.

Metoda wyliczenia prewspółczynnika a zasada neutralności podatku VAT

str. 20   
1.

Sposób określenia proporcji

str. 20  
2.

Konieczność stosowania szczególnych zasad określania prewspółczynnika - wyrok NSA

str. 21  
IX.

Zwrot części VAT na materiały budowlane możliwy tylko z faktur wystawionych do końca września 2018 r.

str. 23   
C.

KASY REJESTRUJĄCE

X.

Wysyłkowa sprzedaż towarów a kasa fiskalna

str. 26   
1.

Dokumentowanie sprzedaży fakturą bez żądania nabywcy

str. 26  
2.

Zwolnienie sprzedaży wysyłkowej z obowiązku rejestrowania w kasie fiskalnej

str. 27  
3.

Rejestracja zaliczki wpłaconej na rachunek bankowy

str. 28  
XI.

Kasy rejestrujące na forum (www.forum.gofin.pl)

1.

Sprzedaż środka trwałego

str. 29  
2.

Kasa fiskalna u podatnika zwolnionego z VAT

str. 30  
3.

Czy wykonywanie tatuaży podlega ewidencji w kasie?

str. 31  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

XII.

Problemy z odliczaniem podatku VAT od importu towarów

str. 32   
XIII.

Transgraniczny leasing urządzenia od unijnego podatnika

str. 35   
XIV.

Czytelnicy pytają

1.

Refakturowanie usług medycznych na zagraniczną firmę

str. 38  
2.

Import usług a faktura korygująca in minus

str. 41  
3.

Faktura za udział w zagranicznej konferencji

str. 42  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XV.

Zmiana przeznaczenia inwestycji a prawo do odliczenia VAT - wyrok TSUE

str. 44   
F.

VAT OD PODSTAW

XVI.

Informacje podsumowujące VAT-UE

str. 46   
1.

Kiedy podatnik zobowiązany jest do rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych?

str. 46  
2.

Obowiązek składania informacji podsumowującej

str. 47  
3.

Termin składania dokumentów VAT-UE

str. 48  
4.

Co powinna zawierać informacja podsumowująca?

str. 48  
5.

Sankcje z tytułu niezłożenia informacji VAT-UE

str. 49  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XVII.

Międzynarodowy list przewozowy - CMR

str. 50   
1.

Dokumenty przewozowe a stawka VAT 0%

str. 50  
2.

Jak wypełnić formularz CMR?

str. 50  
H.

PODATEK AKCYZOWY

XVIII.

Rozszerzenie listy towarów objętych systemem monitorowania przewozu

str. 54   
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.

Opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonywanych w ramach umowy zlecenia

str. 56   
2.

Odliczenie VAT z faktury korygującej oznaczonej jako "metoda kasowa"

str. 58   
3.

Obowiązek podatkowy od usług budowlanych a uznanie faktury zaliczkowej jako "faktury pustej"

str. 58   
4.

Stawka VAT dla budowy wiaty garażowej wolno stojącej

str. 60   
5.

Badania lekarskie pracowników a zwolnienie z VAT

str. 62   
6.

Rozliczenie VAT od świadczenia przekazanego nieodpłatnie kontrahentowi

str. 63   
7.

Usługi prawnicze a prewspółczynnik

str. 64   
8.

Konsekwencje zmiany wartości transakcji przy dostawie elektroniki

str. 66   
J.

ZMIANY W PRZEPISACH

XIX.

Kronika legislacyjna

1.

Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej - zmiany w ustawie o VAT

str. 67  
Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60