PoznajProdukty.gofin.pl
 
Egzemplarz bezpłatny
 
Gazeta Podatkowa
nr 97 (1034) z dnia 2013.12.05
Prawnik radzi
A A A
Dziecko jako członek gospodarstwa domowego

W przepisach regulujących dodatek mieszkaniowy, w kontekście dochodów gospodarstwa, które uprawniają do przyznania tego rodzaju pomocy, pojawia się pojęcie "członek gospodarstwa domowego". Jak należy rozumieć ten termin? Czy dziecko, które uczy się i mieszka w innym mieście, należy do wspólnego gospodarstwa?

To zależy. Ilość osób tworzących gospodarstwo domowe wpływa na ustalenie wysokości dochodu na osobę.

Zgodnie z definicją ustawową przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal, albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi oraz gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. Stanowi o tym art. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966). W definicji tej zaakcentowano więc wymóg stałego wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania.

Sam fakt zamieszkiwania poza domem rodzinnym (formalnym miejscem zamieszkania, zameldowania) przez wiele miesięcy w roku nie powoduje automatycznie, że osoba ta przestaje "stale w nim zamieszkiwać i gospodarować". Wszystko zależy od okoliczności sprawy. Najczęściej - tak jak zapewne w sprawie opisanej pytaniu - dziecko mieszkające czasowo poza domem w związku z nauką jest wspierane przez rodzinę (gospodarstwo domowe) w takim samym, czy nawet większym zakresie, jak dziecko mieszkające z rodzicami. Takie też stanowisko wyraża orzecznictwo. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 20 maja 2002 r., sygn. akt OPK 21/02, stwierdził, że zasady równości i sprawiedliwości społecznej nakazują równe traktowanie rodzin, których dzieci pobierają naukę w miejscu zamieszkania i tych, których dzieci uczą się i okresowo przebywają w innej miejscowości. Byłoby więc niezgodne z powyższymi zasadami pomaganie rodzinie, której dziecko w czasie nauki mieszka razem z nią, a odmawianie tej pomocy rodzinie, która ponosi większe koszty, bo finansuje mieszkanie i życie dziecka poza jego domem rodzinnym.

W konkretnych okolicznościach może być jednak i tak, że dziecko przestanie być członkiem gospodarstwa domowego z tego powodu, że samo stworzy swoje własne, niezależne gospodarstwo.

Zapoznaj się z egzemplarzem bezpłatnym czasopism i Gazety
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60